WITAMY NA STRONIE TOWARZYSTWA SZERMIERZY "GÓRNIK RADLIN"

Zaczęło się w lutym 1936 roku . Z inicjatywy Związku Młodzieży Powstańczej przy kopalni "Emma" /obecnie "Marcel"/ postanowiono założyć sekcję szermierczą . Pierwszym instruktorem był Maksymilian Mikeska , a treningi odbywały się w sali Roberta Barteczki przy ulicy Rybnickiej . W październiku 1936 roku radlińscy szermierze po raz pierwszy skrzyżowali broń w oficjalnym meczu a przeciwnikiem ich był zespół szablistów z Wodzisławia . Spotkanie zakończyło się historycznym zwycięstwem 9:7 drużyny z Radlina w składzie: E.Brodniak , Z.Janulek , M.Majewski , i W.Polnik . W roku 1937 sekcja przeszła pod opiekę Związku Oficerów Rezerwy a treningi do momentu wybuchu II wojny światowej odbywały się w suterenie przy ulicy Mielęckiego. Do roku 1939 zawodnicy startowali jedynie w zawodach towarzyskich z drużynami Wodzisławia , Rydułtów i Rybnika . Przyszedł wrzesień 1939 roku. Skończyły się treningi , prysły marzenia młodych ludzi o sportowych sukcesach , wszystko przekreśliło jedno okropne słowo: wojna ...... a radlińskich szermierzy los rozrzucił po całym świecie . W 1945 roku tuż po odzyskaniu przez Polskę niepodległości , dzięki sprzętowi ukrytemu przed niemieckim okupantem przez Maksymiliana Mikeskę i Franciszka Polnika wznowiono treningi pod egidą Towarzystwa Sportowego "Błyskawica" , które na przełomie 1948 i 1949 roku , po połączeniu z Klubem Sportowym "Rymer" przyjęło nazwę - Klub Sportowy "Górnik Radlin" . W latach 1945-50 treningi odbywały się w kasynie kopalni "Marcel" przy ulicy Korfantego /obecnie kawiarnia "Górnicza Strzecha" i klub NOT/ . Prowadzili je Tadeusz Konsek i Maksymilian Mikeska , a po powrocie z Anglii w 1946 roku Franciszek Polnik . W latach 1951-52 aktywność sekcji bardzo zmalała , a zawodnicy nie brali udziału w żadnych zawodach . W latach tych treningi odbywały się w Sokolni na Obszarach /była baza Transgóru/. W roku 1953 działalność sekcji została wznowiona , treningi do 1962 roku prowadzone były w kopalnianym Domu Kultury w Radlinie-Biertułtowach /nieistniejąca już sala u Grodonia/ . Na apel Franciszka Polnika zgłosiło się bardzo wielu chętnych do uprawiana szermierki i z wielkim zapałem przystąpiono do pracy . W roku 1962 , dzięki staraniom Franciszka Polnika sekcja otrzymała od KWK "Marcel" przeznaczony do remontu i adaptacji na bazę treningową obiekt przy ulicy Rogozina. Po przebudowie trwającej aż do 1970 roku , z zabudowań gospodarczych powstały dwie sale treningowe , szatnie , pokój trenerów oraz magazyn sprzętu . Większość prac wykonali społecznie zawodnicy , trenerzy i działacze sekcji , a z pomocą im przyszły Kopalnia Węgla Kamiennego "Marcel" , Zakłady Koksochemiczne Radlin oraz Rybnickie Zakłady Naprawcze . Treningi w tych obiektach odbywały się aż do 1991 roku . 2 maja 1965 roku redaktor Stefan Rzeszot w sportowej niedzieli podaje sensacyjną wiadomość : 17-leni zawodnik "Górnika Radlin" Konrad Zieleźny w eliminacjach do Mistrzostw Polski pokonał Egona Franke - Mistrza Olimpijskiego z Tokio eliminując go ze startu w Mistrzostwach Polski W marcu 1979 roku szermierze przeprowadzili się do Domu Sportu przy ulicy Korfantego 17 , gdzie do chwili obecnej znajduje się główna baza treningowa. Dnia 8.07.1993 roku grupa byłych zawodników i działaczy powołała do życia Radlińskie Towarzystwo Przyjaciół Szermierki , organizację wspierającą działalność sekcji szermierczej KS "Górnik Radlin" do 2007 roku. W lipcu 1998 roku sekcja uzyskała pełną autonomię działając w dalszym ciągu w strukturach Klubu Sportowego "Górnik Radlin" . Dnia 28 października 1999 roku w Szkole Podstawowej nr 3 założony został Uczniowski Klub Sportowy "Trójka Radlin" o profilu szermierczym , który zajmuje się prowadzeniem naboru i wstępnym szkoleniem młodych adeptów białej broni . We wrześniu 2001 roku w Zespole Szkół Sportowych w Radlinie utworzona została klasa sportowa o profilu szermierczym i tym samym rozpoczęło się szkolenie sportowe szermierzy w oparciu o Sportowe Gimnazjum nr 2. Dnia 20 grudnia 2007 roku, uchwałą walnego zgromadzenia członków, Radlińskie Towarzystwo Przyjaciół Szermierki przekształcone zostało w jednosekcyjny klub szermierczy i przyjęło nazwę Towarzystwo Szermierzy "Górnik Radlin" , przejmując sekcję szermierczą od Klubu Sportowego "Górnik Radlin" Zarys historyczny radlińskiej szermierki.

div>